อลูมิเนียมเพื่อการประหยัดพลังงานและปรับแสงในอาคาร

ช่องแสงอลูมิเนียมเพื่อการประหยัดพลังงาน ช่วยให้บ้านและอาคารสว่างขึ้น

ช่องแสงอลูมิเนียมมีส่วนช่วยในการสร้างแสงสว่างให้กับอาคารด้วยแสงธรรมชาติ เป็น Solution ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในเรื่องของการให้แสงสว่างในช่วงเวลากลางวันและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่จะต้องนำมาใช้จ่ายเป็นค่าไฟ และยิ่งในช่วงนี้ที่หลายองค์กรกำลังเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปรับมาใช้พลังงานทางเลือกแล้ว โดยพลังงานสะอาด ที่สามารถทดแทนแสงสว่างจากหลอดไฟที่ดีที่สุดก็คือแสงอาทิตย์นี้เอง

ช่องแสงอลูมิเนียมเพื่อการประหยัดพลังงาน

  • เปลี่ยนหลอดไฟเป็นช่องแสง ในการลงทุนกับงานอาคารทุกธุรกิจจะต้องมีค่าใช้จ่ายรายปีที่เป็นทั้งค่าไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์วัสดุที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หลอดไฟก็คือหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ว่านั้น ถึงแม้ดูเหมือนราคาต่อหลอดจะไม่ได้สูงมาก แต่ถ้าเป็นในบริษัทหรือองค์กรใหญ่ ๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถือว่าไม่น้อยเลย ทางเลือกที่ดีคือการเปลี่ยนตัวค่าใช้จ่ายต่อเนื่องนี้ให้หมดไปด้วยการติดตั้งช่องแสงอลูมิเนียมเพื่อสร้างแสงสว่างให้กับภายในอาคาร ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังตัดปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นเวลาหลอดไฟเสียไปได้หลายเรื่องเลย
  • ความสวยงามที่มีประโยชน์ การติดตั้งช่องแสงยังมีข้อดีในเรื่องของความสวยงามที่ทำให้สถานที่ทำงาน อาคาร หรือบ้านที่อยู่อาศัยดูมีสไตล์มากกว่าเดิม ด้วยดีไซน์การออกแบบช่องแสงและหน้าต่างอลูมิเนียมจะทำให้อาคารดูมีมิติมากกว่าผนังโล่ง ๆ แถมยังมีประโยชน์ในการสร้างแสงสว่างที่เป็นแสงธรรมชาติ นับเป็นการติดตั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานแถมยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับที่ทำงานด้วยธรรมชาติรอบ ๆ อาคารหรือจะเป็นทัศนียภาพรายล้อมที่สวยงามทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
  • ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว ในการทำธุรกิจเราต้องมาดูว่าค่าใช้จ่ายเป็น Operation Cost นั้นสามารถที่จะลดหรือเปลี่ยนได้หรือไม่ ในกรณีของการติดตั้งช่องแสงหรือประตูอลูมิเนียมที่มีหน้าต่างและกระจก นับเป็นการลงทุนในค่าใช้จ่าย Fixed Cost ที่เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถที่จะช่วยตัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า วัสดุหลอดไฟต่าง ๆ ให้หมดไปได้ในการลงทุนนี้ โดยเมื่อคำนวณดูส่วนต่างของการลงทุนในระยะยาวนับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว

เพราะไม่เพียงประตูอลูมิเนียมหรือหน้าต่างอลูมิเนียมที่เป็นช่องแสงช่วยมอบแสงสว่างให้กับอาคารภายในจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าและ ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการที่องค์กรหรือบริษัทจะได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดอย่างแสงอาทิตย์ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างบรรยากาศใน การทำงานให้ Office น่าอยู่ ให้บ้านน่าพักผ่อนได้เป็นอย่างดี